X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

در ماه فروردین کافیست عدد تاریخ فروردین را به عنوان دقیقه کنار ساعت ٧ بگذاریم. این راه آسان برای نیمه اول ماه دقیق و با خطای دو دقیقه (برای  نیمه دوم ماه قابل استفاده است.

کمی دقیقتر:

١ تا ١١ فروردین همان «هفت و فروردین دقیقه»

تا ٢٠ فروردین یک دقیقه کمتر از فرمول بیان شده

٢٠ تا ٢٨ فروردین دو دقیقه کمتر از فرمول بیان شده..

٢٩ تا ٣١ فروردین ٣ دقیقه کمتر از فرمول بیان شده...

ممکن است سوال به وجود بیاید که چرا ترویج این کار اهمیت دارد. میتوان علل زیر را بر شمرد:

سریعترین روش محاسبه وقت شرعی (برای باز کردن نرم افزارها و ... وقت بیشتری صرف میشود) با تقریب قابل قبول.

افزایش دقت و توجه به ریاضیات و دقت ریاضی در سبک زندگی مسلمانان.

تقویت ریاضیات قومی و یادگیری غیر رسمی و افزایش بینش ریاضی دانش آموزان برای درسهای رسمی خود.

توجه به نسبت علم و دین که علم میتواند در خدمت دین قرار گیرد.

توجه به ریاضیات قومی به عنوان برنامه درسی مناسب برای آموزش و پرورش اسلامی و خیزشی برای تحول جدی در تعلیم و تربیت.

معرفی ریاضیات اسلامی ایرانی به عنوان یک تجربه در موضوع سازی وحدت حوزه و دانشگاه که یکی از دغدغه های نهضت تولیدعلم است و نیز محتوا سازی برای آموزش و پرورش که لازمه نظام سازی برای کشور است.

و ... (شما بگویید)