X
تبلیغات
زولا

تعاریف علمی:

اصطلاح ریاضیات قومی(ethnomathematics)، برای توصیف روش‌های ریاضی گروه‌های فرهنگی قابل شناسایی ابداع شد و به خصوص، گاهی برای اجتماعات بومی در مقیاس کوچک نیز استفاده می‌شود. اما در یک مفهوم وسیع‌تر، پسوند قومی بر هر گروه از جمله انجمن‌های ملی، اجتماعات کارگری، فرقه‌های مذهبی، طبقات پیشه‌وری و غیره، اشاره دارد و شامل اعمال ریاضی، نظام‌های نمادین، طرح‌های فضایی، تکنیک‌های کاربردی، ساخت روش‌های محاسباتی، اندازه‌گیری زمان و فضا، روش‌های خاص استدلال و استنتاج و سایر فعالیت‌های شناختی و بنیادی است که می‌توانند تفسیری برای معرفی رسمی ریاضی باشند(کرمیان ، 1383). حال اگر فرهنگ اسلامی جامعه‌ی ایرانی، قسمتی از فرهنگ قومی و بومی، در نظر گرفته شود، ریاضیات اسلامی در واقع به آن قسمتی از ریاضیات قومی گفته خواهد شد که ناظر به فرهنگ دینی و اسلامی جامعه باشد. با این تعریف تاریخ ریاضیات اسلامی فقط بخشی از ریاضیات اسلامی خواهد بود.

اگر چه یکی از ویژگی‌های ریاضیات قومی این است که در محیط‌هایی نظیر خانواده و دوستان شکل می‌گیرد (یادگیری غیر رسمی)، اما بازگویی آن در مدرسه با هدف تدقیق و بهسازی ریاضیات قومی برای خود آن‌ها و همچنین استفاده از آن به منظور بهتر فهمیدن ریاضیات مدرسه‌ای کاملا مفید است. همچنین دقیق شدن این ریاضیات در کلاس‌های درسی نزد معلم متخصص موجب خواهد شد تا دانش‌آموزان همان نکات را در جمع‌های غیر رسمی بیان کنند و یادگیری‌های غیر رسمی نیز ارتقا پیدا کند تا بار بیشتری از دوش معلمان در جریان آموزش‌های رسمی بردارد. بدیهی است ارتقای ریاضیات قومی اگر با روشهایی که پیش از آن به کار رفته است انجام شود، در گسترش و عمومی شدن آن نقش بهتری خواهد داشت.